SAM Başkanı

Büyükelçi Dr. Hasan ULUSOY

Başkanın Mesajı

Günümüz bilgi toplumunda, bilginin üretimi ve yönetimi, kişiler, toplumlar ve devletler başta olmak üzere tüm organizasyonlar için fark yaratan temel unsur haline gelmiştir. Bu bağlamda, bilgi üretenler ile karar alıcı ve uygulayıcıların arasındaki etkin ve verimli iletişim ve koordinasyonun önemi açıktır.

İşte bu ihtiyaca binaen 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı himayesinde bir düşünce kuruluşu olarak kurulan Stratejik Araştırma Merkezi (SAM), Bakanlığımız ile uluslararası ilişkiler ve dış politikayla ilişkili akademi ve düşünce kuruluşları arasında köprü rolü ifa etmektedir. Sayın Bakanımızın yönlendirmesi ve desteğiyle, diplomasinin, akademiyle birlikte hareketle, bilgiyle buluşup, sentezlenerek paylaşıldığı bir merkez olma misyonu çerçevesinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde hizmetlerimizi çeşitlendirip artırmayı hedefliyoruz.

2023 yılı içinde Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağız. 2023 yılı, aynı zamanda Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılmasının da 500. Yıldönümü olması dolayısıyla, ayrı bir anlam ifade ediyor. Böyle bir dönemde, bu kıymetli görevi üstlenmiş olmak benim için önemli bir ayrıcalıktır. SAM ekibi olarak mevcut faaliyet ve etkinlikleri daha da ileri götürmeye çalışacağız.

Bu süreçte Türk ve yabancı akademisyenler, muadil kuruluşlar, üniversiteler ve kamu kurumlarımızla işbirliğine önem atfediyoruz.

SAM tarafından yürütülen Dışişleri Bakanlığı Staj Programının, 2022 yılında “Stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum”  olarak ödüllendirilmesi bizlere büyük bir onur verdi. Staj programlarımız, gençlerimizin, Bakanlığımızı ve Türk dış politikasını daha iyi tanıyarak hedeflerini belirleyebilmelerine katkı sağlıyor.

Diplomasiyle ilgili çeşitli sektörleri biraraya getiren, alanında bir marka haline gelen Antalya Diplomasi Forumu’nun da paydaşlarından biriyiz. Lider ve yöneticilerin akademisyen ve öğrencilerle biraraya gelmesinin eşsiz bir fırsat sağladığına inanıyoruz.

Ayrıca, staj programımızda ve üniversitelerimizde gerçekleştirdiğimiz diplomasi simülasyonlarının da öğrenci arkadaşlarımıza yeni ufuklar sunduğunu düşünüyoruz. Pandemi şartlarını geride bıraktığımız önümüzdeki dönemde, muadil kuruluşlar ve öğrenci toplulukları dahil olmak üzere üniversitelerimizle temaslara daha fazla önem vereceğiz.

Kuruluşumuzdan bu yana yayınlanan hakemli akademik bir süreli yayın olan “Perceptions” ve özel konularda yayınlanan “SAM Papers” gerek Türkiye’de gerek yurtdışında dış politika ve uluslararası ilişkilerle ilgilenen çevrelerde büyük ilgi görüyor. Pandeminin uluslararası ilişkilere etkisine dair alanında uzman çok sayıda ismin katkılarıyla hazırlanan iki derleme kitap düşünce dünyamıza önemli bir katkı sağladı. Önümüzdeki dönemde de güncel konulara farklı perspektifler sunan eserleri ortaya koymaya çalışacağız. Türk ve yabancı akademisyen, araştırmacı ve uzmanların basılı yayınlarımıza her zaman katkı vermelerini bekliyoruz.

Son olarak, bir düşünce kuruluşu olarak tüm kıymetli düşünce ve yorumlarınıza açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.

Saygılarımla,
Büyükelçi, Dr. Hasan Ulusoy
Başkan

Kısa Biyografi

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Vekili, Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, 32 yıldır diplomat olarak sürdürdüğü kariyerinde, çeşitli düzeylerde birçok diplomatik misyonda görevlendirildikten sonra, 2012 yılından itibaren sırasıyla Nijer, Bulgaristan ve Belçika Krallığı’nda Büyükelçi olarak görev yapmıştır. Merkezde de, Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkiler, NATO ve Avrupa Konseyi/insan hakları konularında çalışmıştır.

2015-2017 arasındaki Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü görevi sırasında, BM Genel Sekreteri’nin UNRWA reformu konusundaki eş raportörlüğünü yapmış, ayrıca BM Dünya İnsani Zirvesi koordinatörü olarak çalışmıştır.

Büyükelçi Dr. Ulusoy, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitimi sonrasında, London School of Economics (LSE)’de Avrupa çalışmaları üzerine yüksek lisans, ODTÜ’de Türk dış politikası kimlik analizine yönelik doktora yapmıştır. NATO Savunma Koleji’nde de mesleki eğitim almıştır.

Üniversitelerde ders de veren Büyükelçi Dr. Ulusoy’un ağırlıklı olarak güvenlik ve insani işler olmak üzere çeşitli makaleleri, kitap bölümleri ve bir kitabı bulunmaktadır. İlgi ve uzmanlık alanları, sosyal inşacılık okulu, güvenlik, insan hakları ve insani işler konularını kapsamaktadır.

Büyükelçi Dr. Ulusoy, profesyonel düzeyde İngilizce ve Fransızca, orta düzeyde Almanca ve temel düzeyde Norveçce bilmektedir.