SAM Ekibi

Başkanımız

Ufuk ULUTAŞ

Başkan

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde, yüksek lisansını The Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümünde ve doktorasını Ankara YBU Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde İbranice ve Ortadoğu politikası dersleri almıştır. 2002-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi’nde çeşitli pozisyonlarda görev alan Dr. Ulutaş, bu süre zarfında Tarih Bölümünde araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak; Melton Yahudi Çalışmaları Merkezi’nde önce Samuel M. Melton ardından George M. & Renée K. Levine araştırmacısı olarak; Mershon Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nde ise araştırma asistanı olarak çalışmıştır.

2006-2010 yılları arasında The Ohio State Üniversitesi’nde dünya tarihi dersleri vermiştir. SETA Washington DC’nin Ortadoğu Program Koordinatörlüğünü yürütmüş, Mogadişu merkezli Heritage Institute for Policy Studies isimli düşünce kuruluşunun yönetim kurulunda yer almıştır. 2013-2018 yılları arasında SETA Vakfı’nda Dış Politika Direktörü olarak görev yapmış, aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Dr. Ulutaş halen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Ortadoğu siyaseti ve tarihi, İsrail siyaseti ve Yahudi tarihi, Türk dış politikası ve ABD’nin Ortadoğu politikası üzerine çok sayıda akademik makale, kitap, kitap bölümü ve rapor kaleme almıştır. En son “The State of Savagery: ISIS in Syria” isimli kitabını yayınlayan Dr. Ulutaş, Perceptions dergisinin yayın kurulu üyesidir. Suriye, Filistin, İsrail ve devlet dışı şiddet kullanan aktörler üzerine yoğunlaşan akademik çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Emre ERŞEN

Akademik Personel/ Editör

Doç. Dr. Emre Erşen Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca Rusya'da Higher School of Economics, İngiltere'de University of Kent, Avusturya'da Institute for Human Studies ve Polonya'da Jagiellonian University bünyesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türk dış politikası, Türkiye-Rusya ilişkileri, Avrasyacılık, Kafkasya, Orta Asya ve jeopolitik alanlarında makaleleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Çalışmaları Geopolitics, Energy Policy, Turkish Studies, Insight Turkey ve Journal of Eurasian Studies gibi önde gelen uluslararası dergilerde yayımlanmıştır.

Alper Aktaş

Alper AKTAŞ

Diplomatik Personel/ Genel Müdür Yardımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı’na 2001 yılında katılmıştır. Merkez teşkilatında Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı ile Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı ve Yurt Dışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığında görev yapmıştır. Yurt dışında sırasıyla Bağdat Büyükelçiliğinde, Paris Büyükelçiliğinde, NATO Savunma Koleji’nde (İtalya) ve Londra Büyükelçiliğinde görev yapmıştır. Ayrıca, Filibe ve New York’ta Başkonsolosluk görevini ifa etmiştir. Yüksek Lisans derecesine sahip olan Aktaş, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Orta Doğu, Irak, Suriye, İran ile mezhep çatışmaları konularına ilgi duymaktadır.


Sarp SARSAR

Diplomatik Personel/ Üçüncü Kâtip

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı’na 2021 yılının Kasım ayında katılmıştır. Bu tarihten bu yana Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde görev yapmaktadır. Bakanlıktaki görevine başlamadan önce Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Birleşmiş Milletler Sistemi, uluslararası güvenlik ve Türkiye-ABD ilişkileri konularına ilgi duymaktadır.


Sinan DEMİRDÜZEN

Diplomatik Personel/ Ataşe

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin bir dönemini, Erasmus Programı kapsamında, İrlanda’da bulunan University of Limerick’te geçirmiştir. TOBB Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi almış olup halen Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Dışişleri Bakanlığı’na 2020 yılının Kasım ayında katılmıştır. Bu tarihten bu yana Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde görev yapmaktadır. Bakanlıktaki görevine başlamadan önce özel sektörde uzman yardımcısı ve akademide araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Uluslararası ilişkiler teorileri, Amerikan dış politikası, Türk dış politikası ve dış politika analizi konularına ilgi duymaktadır.


Oğuzhan KILINÇ

Diplomatik Personel/ Vefat

Temmuz 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında SAM’da görev yapan Oğuzhan Kılınç, 12 Şubat 2019 tarihinde vefat etmiştir.

Başkanımız

Mustafa ŞENOL

İdari Personel/ Uzman

Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü’nde 1985 yılında ön lisans, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Özel Kalem Müdürlüğü, Protokol Genel Müdür Yardımcılığı ve Bilişim Teknolojileri Dairelerinde çalışmıştır. Dış tayinlerinde Amman Büyükelçiliği ve İskenderiye Başkonsolosluğu’nda görev yapmıştır


Osman KORKMAZ

İdari Personel/ Bilgisayar İşletmeni

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Protokol Genel Müdürlüğü, Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığı'nda ve 2016-2018 yılları arasında Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapmıştır. Etnisite ve Milliyetçilik, Kafkasya alanlarına ilgi duymaktadır.


Büşra KAYSERİLİ

İdari Personel/ Bilgisayar İşletmeni

2014 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2016 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapmıştır. Akademik ilgi alanları arasında Siyaset Sosyolojisi ile ilgili konuların yanısıra Tarihsel ve Etnik Sosyoloji alanları yer almaktadır.


Ebru TOPÇU

İdari Personel/ Bilgisayar İşletmeni

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2010 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Diplomatik Arşiv Dairesi’nde görev yapmıştır.


Hacer Sümeyra ARSLAN

İdari Personel/ Bilgisayar İşletmeni

Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Kültürel Diploması Genel Müdür Yardımcılığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı'nda çalışmıştır.


Erdal DOĞAN

İdari Personel/ Bilgisayar İşletmeni

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, 1990 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Enformasyon Genel Müdürlüğünde görev yapmıştır.