SAM Ekibi

Başkanımız

Büyükelçi Dr. Hasan ULUSOY

SAM Başkanı

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, 32 yıldır diplomat olarak sürdürdüğü kariyerinde, çeşitli düzeylerde birçok diplomatik misyonda görevlendirildikten sonra, 2012 yılından itibaren sırasıyla Nijer, Bulgaristan ve Belçika Krallığı’nda Büyükelçi olarak görev yapmıştır. Merkezde de, Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkiler, NATO ve Avrupa Konseyi/insan hakları konularında çalışmıştır.

2015-2017 arasındaki Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü görevi sırasında, BM Genel Sekreteri’nin UNRWA reformu konusundaki eş raportörlüğünü yapmış, ayrıca BM Dünya İnsani Zirvesi koordinatörü olarak çalışmıştır.

Büyükelçi Dr. Ulusoy, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitimi sonrasında, London School of Economics (LSE)’de Avrupa çalışmaları üzerine yüksek lisans, ODTÜ’de Türk dış politikası kimlik analizine yönelik doktora yapmıştır. NATO Savunma Koleji’nde de mesleki eğitim almıştır.

Üniversitelerde ders de veren Büyükelçi Dr. Ulusoy’un ağırlıklı olarak güvenlik ve insani işler olmak üzere çeşitli makaleleri, kitap bölümleri ve bir kitabı bulunmaktadır. İlgi ve uzmanlık alanları, sosyal inşacılık okulu, güvenlik, insan hakları ve insani işler konularını kapsamaktadır.

Büyükelçi Dr. Ulusoy, profesyonel düzeyde İngilizce ve Fransızca, orta düzeyde Almanca ve temel düzeyde Norveçce bilmektedir.

Prof. Dr. Emre ERŞEN

Perceptions Editörü

Doç. Dr. Emre Erşen Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca Rusya'da Higher School of Economics, İngiltere'de University of Kent, Avusturya'da Institute for Human Studies ve Polonya'da Jagiellonian University bünyesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Türk dış politikası, Türkiye-Rusya ilişkileri, Avrasyacılık, Kafkasya, Orta Asya ve jeopolitik alanlarında makaleleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Çalışmaları Geopolitics, Energy Policy, Turkish Studies, Insight Turkey ve Journal of Eurasian Studies gibi önde gelen uluslararası dergilerde yayımlanmıştır.


Prof. Dr. Giray SADIK

SAM Papers Editörü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Daha önce İsveç'teki Malmö Üniversitesinde Küresel Siyasal Etüdler Bölümü'nde doktora-sonrası araştırmacısı (postdoc) olarak bulundu. Prof. Sadık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesini Georgia Üniversitesi'nden (Amerika Birleşik Devletleri) aldı. Çeşitli uluslararası yayınlarına ek olarak, son yayınlanan: Avrupa'nın Hibrit Tehditleri: 21. Yüzyılda AB'nin Gücü (Cambridge Scholars Publishing, İngiltere) başlıklı kitabın da editörlüğünü yapmıştır. AYBÜ'de tam zamanlı öğretim üyesi olarak yaptığı araştırma, danışmanlık ve öğretime ilaveten Prof. Sadık, aynı Üniversitenin Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi (AVAR) Müdürü olarak da şu başlıklarda odaklanan araştırmalarını sürdürmektedir: Avrupa güvenlik ve dış politikaları, Transatlantik ilişkiler, kitlesel göç ve terörizmden kaynaklanan hibrit tehditler, sınır ve deniz güvenliği, Ortadoğu-Avrupa güvenlik-işbirliği. 2022 yılı itibariyle Prof. Sadık, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Akademik ve Düşünce Kuruluşları Ağı (OSCE-Network) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.

Doç. Dr. İsmail Erkam Sula

SAM Diplomasi Simülasyonu

İsmail Erkam Sula, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesini Bilkent Üniversitesi’nden almıştır. Başlıca araştırma alanları bilimsel araştırma yöntemleri, dış politika analizi, uluslararası ilişkiler kuramları ve Uluslararası İlişkilerde aktif öğretim teknikleridir. Bu alanlarda çeşitli akademik yayınları, seminerleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan Foreign Policy Analysis and Quantitative Research Methods başlıklı araştırma projesiyle 2018-19 yılında Harvard Universitesi Institute for Quantitative Social Science’ta doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 2022-25 yılları arasında GRADEU başlıklı küresel risklerin yönetişimi ile ilgili veri seti oluşturmayı amaçlayan Jean Monnet Module projesini sürdürecektir. Doç. Dr. Sula, 2021 yılından bu yana T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde yürütülen diplomasi simülasyonlarının tasarımı ve uygulanmasını koordine etmektedir.

Alper Aktaş

Alper AKTAŞ

Diplomatik Personel/ Genel Müdür Yardımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı’na 2001 yılında katılmıştır. Merkez teşkilatında Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı ile Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı ve Yurt Dışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığında görev yapmıştır. Yurt dışında sırasıyla Bağdat Büyükelçiliğinde, Paris Büyükelçiliğinde, NATO Savunma Koleji’nde (İtalya) ve Londra Büyükelçiliğinde görev yapmıştır. Ayrıca, Filibe ve New York’ta Başkonsolosluk görevini ifa etmiştir. Yüksek Lisans derecesine sahip olan Aktaş, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Orta Doğu, Irak, Suriye, İran ile mezhep çatışmaları konularına ilgi duymaktadır.


Sarp SARSAR

Diplomatik Personel/ Üçüncü Kâtip

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı’na 2021 yılının Kasım ayında katılmıştır. Bu tarihten bu yana Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde görev yapmaktadır. Bakanlıktaki görevine başlamadan önce Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Birleşmiş Milletler Sistemi, uluslararası güvenlik ve Türkiye-ABD ilişkileri konularına ilgi duymaktadır.


Sinan DEMİRDÜZEN

Diplomatik Personel/ Ataşe

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin bir dönemini, Erasmus Programı kapsamında, İrlanda’da bulunan University of Limerick’te geçirmiştir. TOBB Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi almış olup halen Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Dışişleri Bakanlığı’na 2020 yılının Kasım ayında katılmıştır. Bu tarihten bu yana Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde görev yapmaktadır. Bakanlıktaki görevine başlamadan önce özel sektörde uzman yardımcısı ve akademide araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Uluslararası ilişkiler teorileri, Amerikan dış politikası, Türk dış politikası ve dış politika analizi konularına ilgi duymaktadır.


Oğuzhan KILINÇ

Diplomatik Personel/ Vefat

Temmuz 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında SAM’da görev yapan Oğuzhan Kılınç, 12 Şubat 2019 tarihinde vefat etmiştir.

Başkanımız

Mustafa ŞENOL

İdari Personel/ Uzman

Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü’nde 1985 yılında ön lisans, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1988 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Özel Kalem Müdürlüğü, Protokol Genel Müdür Yardımcılığı ve Bilişim Teknolojileri Dairelerinde çalışmıştır. Dış tayinlerinde Amman Büyükelçiliği ve İskenderiye Başkonsolosluğu’nda görev yapmıştır


Osman KORKMAZ

İdari Personel/ Bilgisayar İşletmeni

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Protokol Genel Müdürlüğü, Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığı'nda ve 2016-2018 yılları arasında Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapmıştır. Etnisite ve Milliyetçilik, Kafkasya alanlarına ilgi duymaktadır.


Büşra KAYSERİLİ

İdari Personel/ Bilgisayar İşletmeni

2014 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2016 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapmıştır. Akademik ilgi alanları arasında Siyaset Sosyolojisi ile ilgili konuların yanısıra Tarihsel ve Etnik Sosyoloji alanları yer almaktadır.


Ebru TOPÇU

İdari Personel/ Bilgisayar İşletmeni

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden 2010 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Diplomatik Arşiv Dairesi’nde görev yapmıştır.


Hacer Sümeyra ARSLAN

İdari Personel/ Bilgisayar İşletmeni

Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Kültürel Diploması Genel Müdür Yardımcılığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı'nda çalışmıştır.


Erdal DOĞAN

İdari Personel/ Bilgisayar İşletmeni

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, 1990 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı’nda Enformasyon Genel Müdürlüğünde görev yapmıştır.