Yayınlar

SAM Yayınları

23.05.2020

COVID-19 Sonrası Dünya: İşbirliği mi Rekabet mi?

Uluslararası toplum olarak, devam eden salgınla ilgili tünelin sonunu gördüğümüzde, daha gerçekçi bir hasar değerlendirmesi yapabilmek için daha iyi konumda olacağız. Dolayısıyla, pandeminin uluslararası ilişkilerde başat ve yükselen akımlar üzerindeki gerçek etkisini ölçebileceğiz. Ancak, devletlerin ve küresel yapılanmanın bugün attığı - veya atmadığı - adımlar, gelecekte karşılaşacakları fırsat ve sınamaları belirlediğinden, bazı ön değerlendirmelerin yapılması önem taşımaktadır.

23.05.2020

COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar, Yeni Trendler

Küresel salgın ve ürettiği belirsizlik ortamında Dışişle­ri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak COVID-19 sonrasındaki döneme ışık tutma amacıyla hazırladığımız bu çalışma, pandeminin devam ettiği bir zamanda değerli akade­misyen ve uzmanların ön analizlerine dayanmaktadır.