Hakkımızda

SAM Hakkında

Hakkımızda

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), 1995'de kanunla kurulmuş olup, Mayıs 1995’ten beri aktif olarak faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu ve araştırma merkezidir. SAM, Türk dış politikasında karar alma mekanizmalarında görev yapanlara ilgili konularda bilimsel ve entelektüel danışmanlık ve geleceğe yönelik bir perspektif sağlamak amacıyla kurulmuştur.

SAM, Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler ile yurt dışındaki muadil kuruluşlar ve hükümetlere bağlı kurumlarla araştırmalar yapmakta ve organizasyonlar düzenlemektedir. Bir yandan bölgesel düşünce kuruluşları ağı kurarken aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı birimlerine ve diğer devlet kurumlarına gerek duyuldukça danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

SAM, bir düşünce kuruluşu olarak güvenilir bilgi ve analiz üretme fonksiyonunun yanında, yerel ve küresel politika konularına ilgi duyan herkes için açık bir tartışma platformu olmaya devam etmektedir. Bunun sonucu olarak da giderek artan bir biçimde akademisyen ve karar alıcıları kurum içi ve dışı faaliyetlerde bir araya getiren bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

Bununla birlikte SAM, giderek genişleyen bir yayın ağına da sahiptir. Üç ayda bir yayımlanan geleneksel yayını olan, yurt içinden ve dışından akademisyenlerin makalelerine yer veren ‘Perceptions’ın yanı sıra, ‘Vision Papers’ ve ‘SAM Papers’ adlı iki yayını da bulunmaktadır. Bunlardan ‘Vision Papers’ Sayın Bakanımızın yazılarına, ‘SAM Papers’ ise güncel konularda akademisyenlerin görüşlerine yer vermektedir

SAM, özellikle dış politika alanında var olan bilgi hazinesine yapmak istediği katkılar ve yapıcı tartışmalarla, Türkiye’nin insan ve bilgi sermayesini güçlendirme kararlılığıyla önde gelen bir düşünce kuruluşu ve araştırma merkezi olmaya devam edecektir.

Uluslararası Çalışma Ortakları

Uluslararası Kuruluşlar İçin İtalya Derneği
http://www.sioi.org/pages/en/home.php

Kore Uluslararası Ekonomik Politikası Enstitüsü
http://www.kiep.go.kr/eng/

Norveç Barış Yapma Kaynakları Merkezi
http://www.peacebuilding.no/

Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü
http://www.ciis.org.cn/english/index.htm

Moğolistan Stratejik Araştırmalar Merkezi
http://www.issmon.mn/

Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Çalışmalar Merkezi
http://www.ids.gov.sa/en/

Küba Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü
http://www.isri.ac.mz/

Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Enstitüsü
http://bdi.mfa.government.bg/default_e.htm

Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomadi Akademisi
http://www.mfa.kg/system/diplomatic-academy-2_en.html

Avsutralya Stratejik Politika Enstitüsü
http://www.aspi.org.au/

Gürcistan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Vakfı
http://www.gfsis.org/

Azerbaycan Cumhuriyeti Stratejik Araştırmalar Merkezi
http://sam.gov.az/

Kazakistan Cumhuriyeti Stratejik Araştırmalar Merkezi
http://www.kisi.kz

Kırgızistan Cumhuriyeti Stratejik Çalışmalar Enstitüsü
http://www.iiss.org

Sırbistan Cumhuriyeti Uluslararası Siyaset ve Ekonomi Enstitüsü
http://www.diplomacy.bg.ac.rs/

Entelektüeller Forumu

4. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı bünyesinde yapılanan Entelektüeller Forumu, EAGÜ’ye yönelik konularda çalışma yapan önemli akademisyen, uzman ve kanaat önderlerini bir araya getirmektedir.

EAGÜ Konferansı içinde yeni bir konsept olan Forum, Dışişleri Bakanlığımız tarafından çeşitli uzmanlarla yapılan istişareler sonrası oluşturulmuştur. Forumun amacı, EAGÜ halklarının gerçek ihtiyaçlarına ve çıkarlarıyla paralel kararlar alınması yönünde vicdani bir yaklaşım geliştirmektir.

Forumun Web Site: http://www.ldcintellectuals.org

Türk İtalyan Forumu

Türk ve İtalyan Dışişleri Bakanlıklarının himayesinde düzenlenen Türk-İtalyan Forumu, iki ülke ve halkları arasındaki diyalogu arttırmak, siyasi bir münazara platformu oluşturmak ve Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Forumun Web Sitesi: http://itaturk-forum.eu/